KSDR102S Beyond

KSDR102S Beyond Diamond PCD Wiper Cartridge

6042990 KD1400 KSDR102S Beyond Diamond PCD Wiper Cartridge

品名

PCD铣刀可调刀夹

型号

KSDR102S KD1400

品牌

进口品牌

6042990 PCD铣刀可调刀夹 KSDR102S Beyond Diamond PCD Wiper Cartridge
  • 美国进口刀具。
  • 车刀、铣刀、槽刀、螺纹刀具、丝锥钻头
  • 适用范围广