IS9陶瓷刀片牌号是加工什么材料的

发布时间:2023-05-26 金属切削,机械制造
牌号名称

IS9

牌号详情描述

Si3Ni4 的陶瓷牌号,用于镍基耐热合金(如 Inconel、Waspaloy 和 Rene)的再加工和断续切削。

ISO应用范围1 (S20-S30)
ISO应用范围2  
基体类型 Si3Ni4陶瓷 CERAMIC
牌号涂层 无涂层
牌号颜色 黑灰色

应用于以下数控刀片产品系列:

CNGA 120408E IS9 CNGN 120408E IS9 CNGN 120708E IS9 CNGN 120712E IS9 RNGN 120700E IS9 SNGN 120416E IS9