WWS20陶瓷刀片牌号是加工什么材料的

发布时间:2023-05-26 金属切削,机械制造
牌号名称

WWS20

牌号详情描述

晶须加强型陶瓷用于耐热合金和淬硬材料加工。具有高的化学稳定性,优异的抗沟槽磨损性能,高的韧性,适合高温合金的高线速度切削。

Inconel 718

ISO应用范围1 S20
ISO应用范围2  
基体类型 晶须陶瓷
牌号涂层  
牌号颜色 灰白色

应用于以下产品系列:

CNGN120708T01020 WWS20 CNGN120712T01020 WWS20 CNGN120716T01020 WWS20 RCGX090700T01020 WWS20 RNGN120700T01020 WWS20 RNGN120700E WWS20 RNGN150700T01020 WWS20 SNGN120708T01020 WWS20 SNGN120712T01020 WWS20 CNGN120408T01020 WWS20 CNGN120412T01020 WWS20